Velykinis kiškučių bėgimas 2023

Velykiniame Kiškučių bėgime dalyvavo 148 ugdytiniai. Atsakingos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Navickienė ir neformaliojo ugdymo pedagogė Ineta Balkuvienė. Muzikos pedagogas Nerijus Bakula,

Dalyvavusios mokytojos: Alė Uždavinienė, Eglė Valentukevičienė, Irena Nedzveckienė, Renė Karsokienė, Silvija Bingelienė, Dalė Jonienė, Antanina Barkevičienė, Neringa Kosmanienė.

Mokytojų padėjėjos:Inga Bernatavičienė,Jolita Bercevičienė, Aušra Smelevičienė, Dalė Molienė, Irena Kašėtienė, Onutė Žižienė, Alma Stoškienė, Irena Pliauskienė, Irma Gancevičienė, Daiva Kancevičienė, Audronė Švitreinė, Inga Kačėnienė, Stasė Miliuvienė, Liudmila Janulevičienė.