Seminaras

2020 02 07 Seminaras ,,Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą" . Lektorė Gintarė Visockė -Vadlugė.Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0063 ,,Vaivorykštiniai jungčių tiltai".