Dovanėlės

Nuoširdžiai dėkojame
UAB ,,Varėnos vandenys” direktoriui Eimantui Kirkliauskui už dovanėles – knygeles ,,Vandens kelias” skirtas paminėti vandens dienai.