Kovos su korupcija programa

 
Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa
 
2016-2018 metų kovos su korupcija programa
 
Priemonių  planas