Pasikeitimai nuo 2017 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Varėnos rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašas.

parsisiųsti MS Word formatu