Tikimės Jūsų 2 proc. paramos

GERBIAMI TĖVELIAI!

Jūsų iniciatyvos ir paramos dėka mūsų įstaigos kiemas bus įdomesnis ir turtingesnis, pagerės ugdymosi aplinka, nes 2016 metais į mūsų paramos sąskaitą įplaukė 1000 eurų. Tai didelė parama mūsų ugdymo įstaigai.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie 2 proc. savo pajamų mokesčio skyrėte mūsų įstaigai.
2017 m. lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos-Lenkijos projekte „Būk aktyvus – būsi sveikas“. Per šį projektą lopšelio-darželio lauko įrangai skirta 30 000 eurų ir 4000 eurų vidaus įrenginiams, skatinantiems fizinį aktyvumą. Vasarą mūsų kieme bus sumontuoti didieji žaidimų įrenginiai, o iš savų lėšų įsigijome sūpynių, spyruokliukų. Į tokį kiemą vaikai norės eiti žaisti. Laukiame šio momento.
Kasmet, iki gegužės 1 d., gyventojai gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad 2 proc. jų praeitais metais sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio, būtų pervesta turinčiai teisę gauti paramą įstaigai ar organizacijai (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos išskaičiuojamos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
       Kviečiame ir šiemet paremti „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį skiriant 2 proc. paramą. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, lauko priemonėms, ugdymo priemonėms įsigyti.
Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą Jus informuosime. Be to, kaip jau skelbėme savo tinklalapiuose, 2016-tuosius pasitikome su ugdytinės Ajos senelio ir mamytės už 780 eurų nupirkta nauja klavinova. 2016 m. Ajos tėvelis paaukojo lopšeliui-darželiui 1000 eurų, už kuriuos nusipirkome garso aparatūrą (mikrofonus, garso kolonėles, stoteles). Eriko močiutės paaukoti 100 eurų taip pat pagelbėjo įsigyjant šią aparatūrą.   
                     Dėkojame už Jūsų paramą!

                     Su pagarba

                    direktorė Aldona Makselienė