Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Gyvasis Tautos Žiedas”