Išvyka į Druskininkus

Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 ,, Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje  įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams ”projekto ugdytiniai, balandžio 23dieną, lankėsi muziejuje ,,Girios aidas" ir Vijūnėlės narcizų parke.

Vaikų Velykėlės- šventė mažam ir dideliam

Ankstų balandžio 22d. rytą nušvitus saulei, darželio kieme prasidėjo Vaikų Velykėlės- šventė mažam ir dideliam. Šventėje apsilankė Velykų bobutė, Velykų zuikučiai su mama zuikiene, šarkos. Visiems buvo labai smagu ir linksma. Kiemą visos grupės papuošė dideliais margučiais, prie kurių grožio ir savitumo padirbėjo vaikučiai su pedagogėmis. Vaikų ir pedagogų įdėtasdarbas apvainikuotas dovanele- kiekvienas gavo po lonos Ežerinytės ,,Gė“ knygelę.