Respublikinė „Žilvičių“ vaikų lopšelių-darželių nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Darželis vaiko akimis“

Konferencija_Zilvitis_2022-05.25 (2)

Konferencijos dalyviai – respublikos „Žilvičių“ ikimokyklinių įstaigų pedagogai, vadovai, kiti specialistai.

Pranešėjas(ai) parengia žodinį pranešimą konferencijos tikslą ir uždavinius atitinkančia tema. Pranešimo trukmė iki 10 min.

Į konferenciją dalyviai ir pranešėjai registruojasi iki 2022m. gegužės  10 d. imtinai el. paštu darzelis.zilvitis@varena.lt

Informaciją apie konferenciją teikia Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė Silva Mikučionytė-Bingelienė, tel. +370 65 759639 el. paštu darzelis.zilvitis@varena.lt